Att använda viltstängsel är ett bra sätt att förhindra en viltolycka. Bra stängsel mot vilt finns att hitta hos Lindbergs Stängselmontage. När vägtrafikolyckor sker, där det är vilda djur inblandade, är allvarligt men allt för vanligt. Det kan vara en god idé att använda viltstängsel för att minska dessa olyckor och skydda både människor och djur.

Vad är stängsel mot vilt?

Viltstängsel är helt enkelt fysiska barriärer som placeras längs vägrenarna för att hindra vilda djur från att komma in på vägbanan. Oftast så sätts dessa upp längs med kända viltstråk där det finns en hög risk för kollisioner mellan fordon och djur. Stängslet i sig kan så att säga guida djuren till säkrare områden och minska risken för att de korsar vägen i farlig hastighet.

Många fördelar att använda viltstängsel

Det finns många fördelar med ett viltstängsel varav en av de främsta är just att se till att både människors och djurs liv skyddas. Stängslet gör att vilda djur inte kan komma upp på vägbanan och det minskar risken för allvarliga olyckor och eventuella dödsfall.

En annan fördel detta stängsel har är att det även kan bidra till att minska kostnaderna för reparationer och sjukvård. Idag kan en vägtrafikolycka göra att fordon får betydande skador vilket innebär dyra reparationer och försäkringsanspråk. Sedan kan även personskador kräva omfattande medicinsk vård och rehabilitering.

Viltstängslet kan också skydda den biologiska mångfalden genom att förhindra att djur korsar vägbanan och minskar risken för att de dödas av fordon.

För att detta typ av stängsel ska vara så effektivt som möjligt så är det ett måste att de byggs på rätt sätt och underhålls regelbundet. De måste även vara tillräckligt höga för att förhindra att djur hoppar över dem och ha rätt typ av konstruktion för att kunna motstå tryck från större djur.