Buller är ett ökande problem i dagens samhälle. En intensifierad trafik på vägar, järnvägar och i flygtrafiken upplevs som ett problem för fler och fler människor. I den politiska debatten om bostadsbristen i snart sagt hela landet har bullerfrågan kommit upp. Man har diskuterat om det är möjligt att bibehålla de hårda bullerregler som finns idag och samtidigt bygga alla de nya bostäder som det finns ett skriande behov av. Dessa regler tar dessutom inte hänsyn till dagens moderna ljudisolerande glaspartier och fönsterrutor, som stänger ute mycket av det trafikbuller och annat oljud som finns utanför. Dessutom finns det idag många möjligheter att använda just glaspartier för att få ett lugnare klimat både hemma och på kontoret.

Väggpartier av glas som passar för alla.

Det finns en rik flora av ljudabsorberande objekt och produkter, eller ljudabsorbenter som man även kan kalla glaspartier i den större storleken. Förutom olika material som kan minska oljud är en lite mer avancerad lösning är att använda sig av glasväggar med en tredimensionell struktur. En kilformad väggstruktur reflekterar inte lika mycket ljud som en slät vägg.

Det mest tekniskt avancerade sättet att absorbera ljud är att använda en enhet som fångar upp ljud och producerar motljud. Motljud är ett ljud som är ett annat ljuds motsats och som i idealfallet helt utplånar det andra ljudet. Man kan jämföra det med två motsatta vågrörelser som möts och tar ut varandra, ljud består ju av just (ljud)vågor.