Buller är ett ökande problem i dagens samhälle. En intensifierad trafik på vägar, järnvägar och i flygtrafiken upplevs som ett problem för fler och fler människor. I den politiska debatten om bostadsbristen i snart sagt hela landet har bullerfrågan kommit upp. Man har diskuterat om det är möjligt att bibehålla de hårda bullerregler som finns idag och samtidigt bygga alla de nya bostäder som det finns ett skriande behov av. Dessa regler tar dessutom inte hänsyn till dagens moderna ljudisolerande fönsterrutor, som stänger ute mycket av det trafikbuller och annat oljud som finns utanför. Dessutom finns det idag många möjligheter att använda ljudabsorbenter för att få ett lugnare boende, och till och med en lugnare bilupplevelse. Allt från mycket enkla lösningar till högteknologiska är möjligt.

En ljudabsorbent för alla.

Det finns en rik flora av ljudabsorberande objekt och produkter, eller ljudabsorbenter för att använda ett finare ord. En ljudabsorbent kan vara något som ett mjukt material som man hänger på väggen. Då reflekteras ljudet inte lika mycket som mot en hård vägg och ljudet dör ut snabbare. En lite mer avancerad lösning är att använda sig av väggar med en tredimensionell struktur. En kilformad väggstruktur reflekterar inte lika mycket ljud som en slät vägg.

Det mest tekniskt avancerade sättet att absorbera ljud är att använda en enhet som fångar upp ljud och producerar motljud. Motljud är ett ljud som är ett annat ljuds motsats och som i idealfallet helt utplånar det andra ljudet. Man kan jämföra det med två motsatta vågrörelser som möts och tar ut varandra, ljud består ju av just (ljud)vågor.